Ніж спортивний "Запорізька Січ"

Abstract

UK: Ніж спортивний містить симетричні відносно подовжньої осі клинок і рукоятку, які виконані суцільно з листової сталі. Торець рукоятки виконаний округлим, загострений кінець клинка має контур, що обмежений з обох боків опуклими кривими. Довжина рукоятки менше довжини клинка. Ширина рукоятки менше ніж у клинка у 1,4 разу. По всій довжині клинка виконано плоску площадку шириною по 8 мм від подовжньої осі ножа. Товщина від торця рукоятки до центра клинка є постійною і рівномірно зменшена від його середньої частини до загостреного кінця та від плоскої площадки клинка до його бічних поверхонь й плавно переходить в округлу форму леза та вістря з радіусом, близьким до половини товщини клинка, товщина вістря менше, ніж рукоятки в 2,5 рази. Довжина рукоятки менше довжини клинка у 1,3 рази. EN: The sports knife contains a blade and a handle that are symmetrical about the longitudinal axis and are made entirely of sheet steel. The end of the handle is rounded, the pointed end of the blade has a contour bounded on both sides by convex curves. The length of the handle is less than the length of the blade. The width of the handle is 1.4 times less than that of the blade. A flat area 8 mm wide from the longitudinal axis of the knife is made along the entire length of the blade. The thickness from the end of the handle to the center of the blade is constant and uniformly reduced from its middle part to the pointed end and from the flat surface of the blade to its side surfaces and smoothly transitions into a rounded shape of the blade and a point with a radius close to half the thickness of the blade, the point thickness is less, than handles in 2.5 times. The length of the handle is 1.3 times less than the length of the blade.

Description

Пат. 142212 Україна, МПК (2020.01) B26B 3/00, B26B 3/06 (2006.01). Ніж спортивний ,,Запорізька Січ" / В.В. Гавриленко, О.Є. Капустян, О.Б. Бровко (Україна) ; Заявник і патентовласник національний університет «Запорізька політехніка». - № u201910627 ; заявл. 28.10.2019; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 10

Keywords

Knife, blade, sport, Ніж, клинок, спорт

Citation