Ливарний cплав на основі магнію з підвищеною пластичністю

Abstract

UK: Винахід належить до металургії і стосується ливарних сплавів на основі магнію з підвищеною пластичністю та збереженими показниками міцності, які використовуються для виготовлення литих деталей машинобудівної промисловості. Крім того даний сплав може бути застосований у медичній галузі. Сплав містить, мас. %: цирконій - 1,1-1,8; неодим - 2,2- 2,8; цинк - 0,1-0,7; скандій - 0,03-0,1; магній - решта. EN: The invention relates to metallurgy and concerns magnesium-based casting alloys with increased ductility and preserved strength characteristics used for the manufacture of cast parts for the machine-building industry. In addition, this alloy can be used in the medical industry. The alloy contains, wt. %: zirconium - 1.1-1.8; neodymium - 2.2-2.8; zinc - 0.1-0.7; scandium - 0.03-0.1; magnesium - the rest

Description

Пат. 126223 Україна, МПК (2022.01) C22C 23/00, C22C 23/04 (2006.01), C22C 23/06 (2006.01), A61B 17/58 (2006.01). Ливарний cплав на основі магнію з підвищеною пластичністю / В.А. Шаломєєв, О.С. Лук’яненко, В.В. Наумик, В.В.Клочихін, П.О. Касай, К.Б. Балушок, Н.М. Поліщук, Д.Л. Кирик (Україна) ; заявник і патентовласник Національний університет «Запорізька політехніка». - № a202101903 ; заявл. 12.04.2021 ; опубл. 31.08.2022, Бюл. № 35

Keywords

Hardening, Scandium, Magnesium, Casting alloys, Зміцнення, Скандій, Магній, Ливарні сплави

Citation