Лабораторні роботи з методології наукових досліджень

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Запорізький національний технічний університет

Анотація

UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 'Методологія наукових досліджень' EN: Methodical recommendations and instructions for laboratory work on discipline 'Methodology of scientific research' RU: Приведены методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине 'Методология научных исследований'

Опис

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Методологія наукових досліджень", для магістрів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: Г. М. Щило, І. Є. Поспеєва – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 34 с.

Ключові слова

оптимізація, математичне програмування, симплекс-метод, потенціал, кореляція, регресія, детермінація, матриця, optimization, mathematical programming, simplex method, potential, correlation, regression, determination, matrix, matrix, оптимизация, математическое программирование, симплекс-метод, потенциал, корреляция, регрессия, детерминация, матрица

Бібліографічний опис