Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти кафедри Е та ЕА

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Трансформатор напруги 420 кВ
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Шкарупа, Вікторія Олегівна; Shkarupa, Victoria O.
  UK: Отриманні необхідні розрахункові дані для проектування однофазного вимірювального каскадного трансформатора напруги 420 кВ з класом точності 0,5 з покращеними техніко-економічними показниками. За рахунок зменшення маси дроту в обмотці ВН і ізоляційних проміжків головної ізоляції та шляхом підсилення твердої ізоляції і використання елементів герметизації для захисту трансформаторного масла була знижена ваги проектуємого трансформатора напруги. EN: Obtained the necessary calculation data for the design of a single-phase measuring cascade voltage transformer 420 kV with accuracy class 0,5 with improved technical and economic performance. By reducing the weight of the wire in the HV winding and main insulation gaps and by strengthening the rigid insulation and the use of sealing elements to protect the transformer oil the weight of the designed voltage transformer was reduced.
 • Документ
  Розробка та дослідження блоку мікропроцесорного керування двигуном постійного струму 12В/ 1А
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Совков, Олексій Олександрович; Sovkov, Oleksii
  UK: Роботу присвячено розробці та дослідженню блоку мікропроцесорного керування двигуном постійног оструму. EN: The work is devoted to the development and research of a microprocessor control unit for a DC motor.
 • Документ
  Розробка та дослідження перетворювача частоти 120 А/380 В/25-50 Гц
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Вовк, Владислав Андрійович; Vovk, Vladyslav A.
  UK: Результатом цієї роботи є розрахунок зовнішньої ізоляції трансформатора та контур первинного струму з заданими параметрами в допустимих межах відхилення та розробка конструкції трансформатора. EN: The result of this work is external insulation transformer calculation and primary current carrying contour with specified parameters, within acceptable limits of deviation and development the transformer design.
 • Документ
  Дослідження релейного захисту та автоматики в електричних мережах 0,4 кВ
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Заставський, Максим; Zastavskyi, Maksym
  UK: В процесі проектування виконаний розрахунок струмів короткого замикання з урахуванням специфічних особливостей реальної схеми електропостачання станції, проведено розрахунок елементів ізоляційної конструкції і струмоведучого контуру. EN: During the design process, the calculation of short-circuit currents was carried out taking into account the specific features of the real power supply scheme of the station, the calculation of the elements of the insulating structure and the current-carrying circuit was carried out.
 • Документ
  Дослідження реверсивного тиристорного перетворювача для живлення двигуна постійного струму незалежного збудження потужністю 4,5 кВт
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Ткаченко, Олександр; Tkachenko, Oleksandr
  UK: В процесі проектування виконаний розрахунок струмів короткого замикання з урахуванням специфічних особливостей реальної схеми електропостачання станції, проведено розрахунок елементів ізоляційної конструкції і струмоведучого контуру, розроблена методика та виконана оцінка надійності в умовах резервування. EN: During the design process, the calculation of short-circuit currents was carried out taking into account the specific features of the real power supply scheme of the station, the calculation of the elements of the insulating structure and the current-carrying circuit was carried out, the methodology was developed and the reliability assessment was carried out in the conditions of redundancy.
 • Документ
  Дослідження зовнішньої ізоляції оптоволоконного трансформатора струму 110 кВ, 3000 А
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Ганжа, Анастасія Володимирівна; Hanzha, Anastasiia
 • Документ
  Оптоволоконний трансформатор струму 35 кВ, 1500A
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Озірський, Володимир Михайлович; Ozirskyi, Volodymyr M.
  UK: Результатом цієї роботи є розрахунок зовнішньої ізоляції трансформатора та контур первинного струму з заданими параметрами в допустимих межах відхилення та розробка конструкції трансформатора. EN: The result of this work is external insulation transformer calculation and primary current carrying contour with specified parameters, within acceptable limits of deviation and development the transformer design.
 • Документ
  Магістерська робота на тему «Підвищення енергоефективності системи електропостачання цеху з переробки олії сількогосподарьского підприємства»
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Масюткін, Денис Сергійович; Masiutkin, Denys S.