Шляхи розвитку рухової активності у студентської молоді засобами легкої атлетики

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національний університет «Запорізька політехніка»

Abstract

UK: Дослідити сучасний стан формування мотивації у студентів до рухової активності засобами легкої атлетики. Визначені педагогічні умови оптимізації рухової активності молоді засобами легкої атлетики, та узагальнено основні мотиви. Встановлено, що реалізація умов формування мотивації до занять фізичними вправами засобами легкої атлетики передбачає застосування найрізноманітніших форм фізкультурно-оздоровчої роботи. Підтверджено необхідність і доцільність застосування засобів легкої атлетики з метою оптимізації рухової активності студентів, збільшення її обсягу та підвищення ефективності процесу фізичного виховання в навчальних закладах. EN: Current approaches to optimizing the motor activity of education seekers by means of athletics. To investigate the current state of formation of students' motivation for motor activity by means of athletics. Pedagogical conditions for optimizing the motor activity of young people by means of athletics are determined, and the main motives are summarized. It has been established that the implementation of the conditions for the formation of motivation for physical exercises by means of athletics involves the use of the most diverse forms of physical culture and health work. The necessity and expediency of using the means of athletics in order to optimize the motor activity of students, increase its volume and increase the effectiveness of the process of physical education in educational institutions has been confirmed.

Description

Омок Г.А Шляхи розвитку рухової активності у студентської молоді засобами легкої атлетики. Фізична культура і спорт: традиції, досвід, інновації: Матеріали II Всеукр. науково-практ. конф., м. Запоріжжя, 14 березня 2024 р. – Запоріжжя, 2024. – С. 54–57.

Keywords

motor activity, motivation, physical exercise, athletics, рухова активність, мотивація, фізична вправа, легка атлетика.

Citation