Підручники, навчальні посібники кафедри Е та ЕА

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  «Електроапаратне обладнання систем електропостачання енергоємних виробництв». Навчальний посібник
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2023) Афанасьєв, Олексій Іванович; Жорняк, Людмила Борисівна; Немикіна, Ольга Володимирівна; Щусь, Віталій Миколайович; Андрієнко, Петро Дмитрович; Afanasiev, Alexej І.; Zhornyak, Liudmila B.; Nemykina, Olga V.; Schus, Vitaly M.; Andrienko, Petro D.
  UK: Наведено навчальний посібник присвячений вивченню процесів побудови та використанню електричної апаратури для забезпечення електропостачання енергоємних виробництв. Він розширює розуміння загальних процесів, які викладаються у курсах «Системи електропостачання енергоємних виробництв», «Електричні апарати високої напруги», «Електричні апарати автоматики та керування» та містить матеріали, які можуть бути використані при виконанні курсових та дипломних проєктів. Навчальний посібник призначено для студентів-бакалаврів електротехнічних факультетів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». EN: The textbook is dedicated for studying the processes of constructing and using electrical equipment to ensure power supply to energy-intensive industries. It expands the understanding of the general processes presented in the courses “Power supply systems for energy-intensive industries”, “High voltage electrical devices”, “Electrical automation and control devices” and contains materials that can be used in coursework and diploma projects. The textbook is intended for bachelor students of electrical engineering faculties, specialty 141 “Electrical power engineering, electrical engineering and electromechanics”.
 • Item
  «Електричні апарати автоматики та керування». Навчальний посібник
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2022) Жорняк, Людмила Борисівна; Антонова, Марина Володимирівна; Василевський, Володимир Валентинович; Zhornyak, Liudmila B.; Antonova, Maryna V.; Vasylevskyy, Volodymyr V.; Жорняк, Людмила Борисовна; Антонова, Марина Владимировна; Василевский, Владимир Валентинович
  UK: Наведено навчальний посібник присвячений курсу «Електричні апарати автоматики та керування». Розглядаються загальні питання теорії контактних та електромагнітних механізмів, реле автоматики та сигналізації, електричні апарати керування та розподілу енергії, датчики, електромагнітні та магнітні муфти, підвіси та опори . Навчальний посібник призначений для студентів-бакалаврів електротехнічних факультетів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». EN: The textbook dedicated to the course "Electrical devices of automation and control" is given. General issues of the theory of contact and electromagnetic mechanisms, automatic and signal relays, electrical control and energy distribution devices, sensors, electromagnetic and magnetic couplings, suspensions and supports are considered. The textbook is intended for students - bachelors of electrical engineering faculties, specialty 141 "Electric power engineering, electrical engineering and electromechanics". RU: Приведено учебное пособие по курсу «Электрические аппараты автоматики и управления». Рассматриваются общие вопросы теории контактных и электромагнитных механизмов, реле автоматики и сигнализации, электрических аппаратов управления и распределения энергии, датчиков, электромагнитных и магнитных муфт, подвесов и опор. Учебное пособие предназначено для студентов-бакалавров электротехнических факультетов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика».
 • Item
  Електричні апарати високої напруги
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2021) Афанасьєв, Олексій Іванович; Жорняк, Людмила Борисівна; Щусь, Віталій Миколайович; Afanasyev, Alexey I.; Zhornyak, Liudmila B.; Schus, Vitaliy M.; Афанасьев, Алексей Иванович; Жорняк, Людмила Борисовна; Щусь, Виталий Николаевич
  UK: Навчальний посібник присвячений курсу «Електричні апарати високої напруги». Розглядаються апарати, що застосовуються в електроенергетичних системах електропостачання споживачів, а також у вимірювальних схемах при нормальних режимах експлуатації та в аварійних режимах (короткого замикання, перенапруги в колах, асиметричного режиму роботи тощо). Навчальний посібник призначений для студентів-бакалаврів електротехнічних факультетів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». EN: The present textbook is produced for “High-voltage electric apparatus” discipline. This is to study the apparatus in use in supply electric power systems, as well as in instrument schemes under normal and emergency conditions (short circuit, mesh overvoltage, asymmetric duty etc.). The textbook is for specialty 141 “Electrical energetics. electrical technics and electrical mechanics” bachelor students of electric technology faculties. RU: Данное учебное пособие посвящено курсу Электрические аппараты высокого напряжения. Рассматриваются аппараты, которые используются в электроэнергетических системах электроснабжения потребителей, а также в измерительных схемах при нормальных режимах (короткого замыкания, перенапряжения в кругах ассиметричном режиме работы и т.п.) Учебное пособие предназначено для студентов-бакалавров электротехнических факультетов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика»
 • Item
  Electromechanical devices of automation. The textbook
  (Національний університет «Запорізька політехніка», 2020) Жорняк, Людмила Борисівна; Снігірьов, Володимир Максимович; Zhornyak, Liudmila B.; Snigirov, Volodymyr M.; Жорняк, Людмила Борисовна; Снигирев, Владимир Максимович
  UK: Наведено навчальний посібник присвячений курсу «Електромеханічні апарати автоматики». Розглядаються апарати, що застосовуються для керування, захисту та сигналізації електричних кіл. Навчальний посібник призначений для студентів електротехнічних факультетів. EN: The textbook is devoted to the course "Electromechanical devices of automatics". The devices used for control, protection and signaling of electric circuits are considered. The textbook is intended for the Electrical Engineering Faculties students. RU: Приведено учебное пособие, посвященное курсу «Электромеханические аппараты автоматики». Рассматриваются аппараты, которые применяются для управления, защиты и сигнализации электрических цепей. Учебное пособие посвящается студентам электротехнических факультетов.
 • Item
  Електромеханічні апарати автоматики. Навчальний посібник
  (Запорізький національний технічний університет, 2016) Жорняк, Людмила Борисівна; Снігірьов, Володимир Максимович; Zhornyak, Liudmila B.; Snigirov, Volodymyr M.; Жорняк, Людмила Борисовна; Снигирев, Владимир Максимович
  UK: Наведено навчальний посібник присвячений курсу «Електромеханічні апарати автоматики». Розглядаються апарати, що застосовуються для керування, захисту та сигналізації електричних кіл. Навчальний посібник призначений для студентів електротехнічних факультетів. EN: The textbook is devoted to the course "Electromechanical devices of automatics". The devices used for control, protection and signaling of electric circuits are considered. The textbook is intended for the Electrical Engineering Faculties students. RU: Приведено учебное пособие, посвященное курсу «Электромеханические аппараты автоматики». Рассматриваются аппараты, которые применяются для управления, защиты и сигнализации электрических цепей. Учебное пособие посвящается студентам электротехнических факультетов.