Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри ДМ і ПТМ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни “Машини безперервного транспорту”
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Руднєв, Олександр Михайлович; Фролов, Роман Олександрович; Rudnev, Olexander M.; Frolov, Roman O.; Руднев, Александр Михайлович; Фролов, Роман Александрович
  UK: Наведена робоча програма навчальної дисципліни " Машини безперервного транспорту " для магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" EN: The given working program of study discipline "Continuous Transport Machines" for students of specialty 133 Branch engineering - educational program "Lifting-transport, road, building, reclamation machines and equipment" RU: Приведенная рабочая программа учебной дисциплины по дисциплине «Машины непрерывного транспорта» для магистров специальности 133 Отраслевое машиностроение образовательная программа «Подъемно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование»
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни " Діагностування фактичного стану металоконструкцій ПТДБМ машин "
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Руднєв, Олександр Михайлович; Rudnev, Olexander M.; Руднев, Александр Михайлович
  UK: Наведена робоча програма навчальної дисципліни " Діагностування фактичного стану металоконструкцій ПТДБМ машин " для магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" RU: Приведенная рабочая программа учебной дисциплины " Диагностика фактического состояния металоконструкцій ПТДБМ машин " для магистров специальности 133 Отраслевое машиностроение - образовательная программа "Подъемно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование"
 • Документ
  Розрахунок зварних з'єднань. Методичні вказівки із курсу "Деталі машин і основи конструювання" для студентів спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка освітні програми «Авіаційні двигуни та енергетичні установки», «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок», 131 Прикладна механіка освітня програма «Обладнання та технології ливарного виробництва» всіх форм навчання.
  (Запорізький національний технічний університет, 2019) Задоя, Наталя Олександрівна; Задоя, Наталья Александровна; Алексеєв, Олександр Анатольович; Alekseiev, Oleksandr A.; Алексеев, Александр Анатольевич; Zadoya, Natalya О.
  UK: Наведені методичні рекомендації до розрахунку зварних з'єднань із курсу "Деталі машин і основи конструювання" для студентів спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка освітні програми «Авіаційні двигуни та енергетичні установки», «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок», 131 Прикладна механіка освітня програма «Обладнання та технології ливарного виробництва» всіх форм навчання. EN: The given methodical recommendations for the calculation of welded joints from the course "Parts of machines and the basics of design" for students of specialty 134 Aircraft and rocket and space technology educational programs "Aviation engines and power plants", "Technologies of production of aviation engines and power plants", 131 Applied Mechanics educational program "Equipment and technologies of foundry production" of all forms of training. RU: Приведены методические рекомендации для расчета сварных соединений по курсу "Детали машин и основы конструирования" для студентов специальности 134 Авиационная и ракетно-космическая техника образовательные программы «Авиационные двигатели и энергетические установки», «Технологии производства авиационных двигателей и энергетических установок», 131 Прикладная механика образовательная программа «Оборудование и технологии литейного производства» всех форм обучения.
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни "Надійність технічних систем"
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Носенко, Михайло Іванович; Nosenko, Mukhaylo I.; Носенко, Михаил Иванович
  UK: Наведена робоча програма навчальної дисципліни "Надійність технічних систем" для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" EN: The given working program of the discipline "Reliability of technical systems" for students of specialty 133 Sectoral engineering - educational program "Lifting-transport, road, building, reclamation machines and equipment" RU: Приведена рабочая программа учебной дисциплины "Надежность технических систем" для студентов специальности 133 Отраслевое машиностроение - образовательная программа "Подъемно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование"
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Надійність технічних систем» на тему «Резервування елементів технічних систем» для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»
  (Запорізький національний технічний університет, 2019) Носенко, Михайло Іванович; Nosenko, Mukhaylo I.; Носенко, Михаил Иванович; Задоя, Наталя Олександрівна; Zadoya, Natalya О.; Задоя, Наталья Александровна
  UK: Наведено методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни «Надійність технічних систем» на тему «Резервування елементів технічних систем» для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» EN: The educational program "Lifting-transport, road, construction, reclamation machines and equipment" for the students of the specialty 133 Sectorial engineering discipline "Reliability of technical systems" on the topic "Reservation of elements of technical systems" is given. RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторно-практических занятий по дисциплине «Надежность технических систем» на тему «Резервирование элементов технических систем» для студентов специальности 133 Отраслевое машиностроение образовательная программа «Подъемно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование».
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни “Надійність технічних систем” на тему “З’єднання елементів технічних систем” для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»
  (Запорізький національний технічний університет, 2019) Носенко, Михайло Іванович; Nosenko, Mukhaylo I.; Носенко, Михаил Иванович; Задоя, Наталя Олександрівна; Zadoya, Natalya О.; Задоя, Наталья Александровна
  UK: Наведено методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни “Надійність технічних систем” на тему “З’єднання елементів технічних систем” для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» EN: The educational program "Lifting-transport, road, building, reclamation machines and equipment" for the students of the specialty 133 Sectorial engineering-engineering is given to the implementation of laboratory-practical classes on discipline "Reliability of technical systems" on the theme "Connecting elements of technical systems". RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторно-практических занятий по дисциплине "Надежность технических систем" на тему "Соединение элементов технических систем" для студентов специальности 133 Отраслевое машиностроение образовательная программа «Подъемно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование».
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Надійність технічних систем» на тему «Характеристики надійності виробів» для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»
  (Запорізький національний технічний університет, 2019) Носенко, Михайло Іванович; Nosenko, Mukhaylo I.; Носенко, Михаил Иванович; Задоя, Наталя Олександрівна; Zadoya, Natalya О.; Задоя, Наталья Александровна
  UK: Наведено методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни «Надійність технічних систем» на тему «Характеристики надійності виробів» для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» EN: The educational program "Lifting-transport, road, building, reclamation machines and equipment" for the students of the specialty 133 Sectorial engineering education is provided for the implementation of laboratory-practical classes on the discipline "Reliability of technical systems" on the theme "Characteristics of product reliability". RU: Приведены методические указания к выполнению лабораторно-практических занятий по дисциплине «Надежность технических систем» на тему «Характеристики надежности изделий» для студентов специальности 133 Отраслевое машиностроение образовательная программа «Подъемно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование».
 • Документ
  Конспект лекцій із дисципліни "Деталі машин"
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Задоя, Наталя Олександрівна; Zadoya, Natalya О.; Задоя, Наталья Александровна
  UK: Наведено конспект лекцій із дисципліни "Деталі машин" для студентів спеціальностей 131 Прикладна механіка – освітня програма "Обладнання та технологія ливарного виробництва", 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка – освітня програма "Авіаційні двигуни та енергетичні установки", "Технологія виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок", усіх форм навчання EN: The abstract of lectures on discipline "Details of machines" for students of specialties 131 Applied mechanics - educational program "Equipment and technology of foundry production", 134 Aviation and rocket and space technology - educational program "Aviation engines and power plants", "Technology of aviation engines production and power plants ", all forms of training. RU: Приведен конспект лекций по дисциплине "Детали машин" для студентов специальностей 131 Прикладная механика - образовательная программа "Оборудование и технология литейного производства", 134 Авиационная и ракетно-космическая техника - образовательная программа "Авиационные двигатели и энергетические установки", "Технология производства авиационных двигателей и энергетических установок ", всех форм обучения.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів із дисципліни «Деталі машин» для студентів спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка; 132 Прикладна механіка освітні програми «Авіаційні двигуни та енергетичні установки», «Технологія виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок», «Обладнання та технологія ливарного виробництва».
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Задоя, Наталя Олександрівна; Zadoya, Natalya О.; Задоя, Наталья Александровна
  UK: Наведені методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів із дисципліни «Деталі машин» для студентів спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка; 132 Прикладна механіка освітні програми «Авіаційні двигуни та енергетичні установки», «Технологія виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок», «Обладнання та технологія ливарного виробництва». EN: The given methodical instructions to the independent work of students on the discipline "Details of machines" for students of specialty 134 Aviation and rocket and space technology; 132 Applied Mechanics Educational Programs "Aviation Engines and Power Plants", "Technology of Production of Aviation Engines and Power Plants", "Equipment and Technology of Foundry". RU: Приведенные методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине «Детали машин» для студентов специальности 134 Авиационная и ракетно-космическая техника; 132 Прикладная механика образовательные программы «Авиационные двигатели и энергетические установки», «Технология производства авиационных двигателей и энергетических установок», «Оборудование и технология литейного производства».
 • Документ
  Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Діагностування фактичного стану металоконструкцій ПТДБМ машин» для магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»всіх форм навчання
  (Запорізький національний технічний університет, 2019) Руднєв, Олександр Михайлович; Rudnev, Olexander M.; Руднев, Александр Михайлович
  UK: Наведено методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни «Діагностування фактичного стану металоконструкцій ПТДБМ машин» EN: Methodical recommendations over are brought for the independent study of discipline " Diagnostics of the actual state of metal constructions PTDBM machines " UK: Приведены методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины «Диагностика фактического состояния металоконструкцій ПТДБМ машин»
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсово-го проекту з дисципліни“Вантажопідйом-на, транспортуюча та транспортна техніка”
  (Запорізький національний технічний університет, 2019) Руднєв, Олександр Михайлович; Rudnev, Olexander M.; Руднев, Александр Михайлович
  UK: Наведені методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни“Вантажо- підйомна, транспортуюча та транспортна техніка”для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма“Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і облад- нання” усіх форм навчання“Розрахунок стаціонарного консольного обертового електричного крана“ EN: Methodical instructions for implementation of the course project on the discipline “Lifting, transport and transporting equip- ment”for students of the specialty 133 "Sectoral engineering" with the educational program "Lifting-transport, road, building, reclamation machines and equipment" of all forms of training. "Calculation of stationary console rotary electric crane" RU: Приведены методические указания указания по выполнению курсового проекта по дисциплине“Грузоподъемная, транспортная и транспортирующая техни- ка” для студентов специальности 133 Отраслевое машиностроение образова- тельная программа «Подъемно-транспорт- ные, дорожные, строительные, мелиора- тивные машины и оборудование» для всех форм обучения «"Расчет стационарного консольно поворотного электрического крана"
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «CAD-CAE системи для ПТДБМ машин»
  (Запорізький національний технічний університет, 2019) Лятуринський, Василь Олександрович; Liaturynskyi, Vasyl O.; Лятуринский, Василий Александрович
  UK: В рамках самостійної роботи з курсу «CAD-CAE системи для ПТДБМ машин» студенти вивчають теоретичні відомості з переліку тем для самостійного опрацювання згідно списку рекомендованої літератури. Додатково необхідно виконати 2 домашні Самостійні роботи (Індивідуальні лабораторні роботи), згідно наявних методичних вказівок. EN: In the framework of independent work in the course “CAD-CAE systems for PDDMM machines”, students study theoretical information from the list of topics for independent work according to the list of recommended literature. Additionally, you must perform 2 homework Independent work (Individual laboratory work), in accordance with the existing guidelines. RU: В рамках самостоятельной работы по курсу «CAD-CAE системы для ПТДБМ машин» студенты изучают теоретические сведения из перечня тем для самостоятельной работы согласно списка рекомендуемой литературы. Дополнительно необходимо выполнить 2 домашние Самостоятельные работы (Индивидуальные лабораторные работы), согласно данных методических указаний.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «CAD-CAE системи для ПТДБМ машин»
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Лятуринський, Василь Олександрович; Liaturynskyi, Vasyl O.; Лятуринский, Василий Александрович; Сидоренко, Михайло Володимирович; Sydorenko, Mykhailo V.; Сидоренко, Михаил Владимирович; Кліменко, Ганна Вікторівна; Klimenko, Anna V.; Клименко, Анна Викторовна
  UK: В лабораторних роботах розглядається проведення розрахунків на міцність з використанням МКЕ. В теоретичній частині вказівок коротко розглядається теорія розрахунків на міцність, а також сутність МКЕ. EN: In laboratory works, strength calculations using FEM are considered. The theoretical part of the instructions briefly discusses the theory of strength calculations, as well as the essence of the FEM. RU: В лабораторных работах рассматривается проведение расчетов на прочность с использованием МКЭ. В теоретической части указаний кратко рассматривается теория расчетов на прочность, а также сущность МКЭ.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Машини безперервного транспорту”
  (Запорізький національний технічний університет, 2019) Руднєв, Олександр Михайлович; Фролов, Роман Олександрович; Rudnev, Olexander M.; Руднев, Александр Михайлович; Frolov, Roman O.; Фролов, Роман Александрович
  UK: Наведені методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Машини безперервного транспорту” для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітня програма “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання” усіх форм навчання “Розрахунок пересувного стрічкового конвеєра“. EN: The guidelines for the implementation of the course project on the discipline "Continuous Transport Machines" for students of the specialty 133 Branch engineering education program "Lifting-transport, road, constructi-on, reclamation machines and equipment" of all forms of education "Calculation of the mobile belt conveyor" RU: Приведены методические указания указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Машины непрерывного транспорта» для студентов специальности 133 Отраслевое машиностроение образовательная программа «Подъемно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование» для всех форм обучения «Расчет передвижного ленточного конвейера "
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних робіт “Муфти механічні” з дисципліни “Деталі машин та основи конструювання”
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Задоя, Наталя Олександрівна; Zadoya, Natalya О.; Задоя, Наталья Александровна
  UK: Наведено методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт для студентів денної і заочної форми навчання з дисципліни “Деталі машин та основи конструювання” EN: The methodical recommendations for the performance of laboratory work for students of the full-time and correspondence departments on the subject "Machine parts and basic engineering design" RU: Приведены методические рекомендации для выполнения лабораторных работ для студентов дневного и заочного отделения по дисциплине «Детали машин и основы конструирования»
 • Документ
  Методичні вказівки до розрахунку та проектуванню зубчасто-пасових передач із дисципліни «Деталі машин» за напрямом машинобудування, інженерна механіка, двигуни та енергетичні установки літальних апаратів, зварювання для студентів всіх форм навчання
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Носенко, Михайло Іванович; Nosenko, Mukhaylo I.; Носенко, Михаил Иванович; Задоя, Наталя Олександрівна; Zadoya, Natalya О.; Задоя, Наталья Александровна
  UK: Наведено методичні вказівки до розрахунку та проектуванню зубчасто-пасових передач із дисципліни «Деталі машин» за напрямом машинобудування, інженерна механіка, двигуни та енергетичні установки літальних апаратів, зварювання для студентів всіх форм навчання EN: The methodical recommendations for the calculation and design of gear-belt transmissions for the discipline "Machine parts" in the direction of mechanical engineering, engineering mechanics, engines and power plants of aircraft, welding for students of all forms of education are given. RU: Приведены методические рекомендации к расчету и проектированию зубчато-ременных передач по дисциплине «Детали машин» по направлению машиностроения, инженерная механика, двигатели и энергетические установки летательных аппаратов, сварка для студентов всех форм обучения.
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Надійність технічних систем» для студентів напряму 133 Галузеве машинобудування із навчальною програмою «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» усіх форм навчання
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Носенко, Михайло Іванович; Nosenko, Mukhaylo I.; Носенко, Михаил Иванович
  UK: Наведені методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Надійність технічних систем» для студентів усіх форм навчання EN: The given methodical instructions for independent work on the study of the discipline "Reliability of technical systems" for students of all forms of education RU: Приведенные методические указания к самостоятельной работе по изучению дисциплины «Надежность технических систем» для студентов всех форм обучения
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальні крани"
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Мартовицький, Леонід Максимович; Martovitsky, Leonid M.; Мартовицкий, Леонид Максимович
  UK: Наведена робоча програма навчальної дисципліни " Спеціальні крани " для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" EN: The given working program of the discipline "Special cranes" for students of the specialty 133 Sectoral engineering - educational program "Lifting-transport, road, building, reclamation machines and equipment" RU: Приведенная рабочая программа учебной дисциплины "Специальные краны" для студентов специальности 133 Отраслевое машиностроение - образовательная программа "Подъемно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование"
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни "Ліфти та підйомники"
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Мартовицький, Леонід Максимович; Martovitsky, Leonid M.; Мартовицкий, Леонид Максимович
  UK: Наведена робоча програма навчальної дисципліни "Ліфти та підйомники" для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" EN: The presented working program of the educational discipline "Elevators and elevators" for students of the specialty 133 Sectoral engineering - educational program "Lifting-transport, road, building, reclamation machines and equipment" RU: Приведенная рабочая программа учебной дисциплины " Лифты и подъемники " для студентов специальности 133 Отраслевое машиностроение - образовательная программа "Подъемно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование"
 • Документ
  Робоча програма навчальної дисципліни "Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкцій ПТДБМ машин"
  (Запорізький національний технічний університет, 2018) Мартовицький, Леонід Максимович; Martovitsky, Leonid M.; Мартовицкий, Леонид Максимович
  UK: Наведена робоча програма навчальної дисципліни "Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкцій ПТДБМ машин " для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування - освітня програма "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" EN: The given working program of study discipline "Research of stressed-deformed state of metal structures of PDDMM machines" for students of specialty 133 Branch engineering - educational program "Lifting-transport, road, building, reclamation machines and equipment" RU: Приведенная рабочая программа учебной дисциплины " Исследование напряженно-деформированного состояния металлоконструкций подъемно-транспортных, дорожных, строительных, мелиоративных машин " для студентов специальности 133 Отраслевое машиностроение - образовательная программа "Подъемно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование"